Stratejik İlkelerimiz

 • Vizyonu, tecrübesi, cesareti ve girişimci ruhu ile oluşturduğu markayı global pazarda iddia sahibi yapacak güç ve yetkinliği kazanmak.
 • Dinamik, yenilikçi ve yaratıcı portföye sahip, araştırma geliştirme ve yatırım uzmanı olmak.
 • Çevre bilincinin oluşmasına ve toplumsal dinamiklerin güçlendirilmesine duyarlı ve bu konularda sorumluluk sahibi olmak.
 • Geçmişten gelen köklü güç ve kazanımını, geleceğe giden sağlam ve emin yolda köprü yaparken millî, manevî ve kültürel değerlere de sahip çıkmak.
 • Başarının; verimli, disiplinli ve planlı çalışma sonucunda kurumsal yapılanmadan geçtiğine inanmak.
 • Çalışanlarına meslekî eğitim ve gelişim olanakları tanıyıp değerlerini katlarken başarılarını da ödüllendirmek.
 • Ulusal ve uluslararası sektörde müşteri memnuniyeti sağlamak.
 • Güvenilir, dürüst, istikrarlı ve güçlü yapı kurarak sektöründe lider ve saygın bir marka olmak.
 • Ürün ve hizmette kaliteden ödün vermeden sonuç odaklı çalışmak.
 • Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi ve iş bitirici olmak, doğabilecek her tür sorunda performansını azami düzeyde kullanıp çözüm yaratmak.
 • Katılımcı, adil ve demokratik bir yönetimle öğrenen ve öz eleştiriye açık bir organizasyon olarak kurumsallaşmanın gereğini kavramak.
 • Ekip ruhunun, ortak aklın ve güçlü iletişimin yansıttığı sinerji ile huzurlu bir çalışma ortamı yaratarak fırsat eşitliği doğrultusunda farklılıklara saygı gösterip demokratik idareyle yönetilen bir kurum olmak.
 • Empati yaparak karşısındaki bilinci en doğru şekilde anlayıp değerlendirmeye çalışmak.
 • Sosyal refah düzeyini ve hayat standartlarını iyileştirmek için imkanlarını kullanmak.
 • Hissedarlarına değer yaratıp kârlılığı ön planda tutarken “kazan-kazan” ilkesi gereği ürün ve hizmetlerinde kaliteyi ön plana çıkarmak.
 • Hissedarlarının mutluluğunu kendi sevinci ve gururu saymak.
 • Temizlik ve düzen içinde tutumluluğu teşvik ederken gerekli şartları sağlamak.