KGP (Kötü Gün Parası) Paylaşım Fonu

İş sermayesi (yedek akçesi) ile işe başlayan firmamızın temsilcilerine uyguladığı bir sistemdir. Sistemin amacı gelir elde etme garantisi sunmaktır. KUBER paylaşım ruhu sistemiyle ekip içindeki her personel ortak havuzda toplanan birikime iş yapamasa bile verdiği emek karşılığında ortak olup eşit şekilde payına düşeni alabilecektir. Hızla geri bildirim alarak sektöre ve firmaya tutunurluk sağlayacaktır.

Birimizin Başarısı Hepimizin Kazancıdır