HAKKIMIZDA

KUBER oluşturduğu markası ile bilgi ve tecrübelerini paylaşmayı amaçlamış; yasalara, ahlakî ve iş etik kurallarına daima uymayı ilke edinmiş hizmet odaklı bir şirkettir. Gelişen ve sürekli yenilenen, dünyanın kullandığı en son teknolojileri kullanarak çözüm geliştirme ve sunmaya yönelik pazar standartlarını belirleyen, iş fırsatları yaratıp bunları yönlendiren, yöneten, hayatı kolaylaştıran, zaman kazandıran, sektörde satış öncesinden başlayıp satış esnası ve satış sonrası hizmet sunan KUBER, ulusal ve uluslararası alanda sektörünün lideri olma idealindedir.

KUBER, sektörel alandaki eğitim ve teknoloji yatırımlarıyla, franchise ofislerinin gelişmesi (kurumsal ve bireysel gelişim) ve müşteri memnuniyeti prensibiyle hizmet sunduğu hissedarlarının ihtiyaçlarını doğru tespit ederek en üst düzeyde memnuniyet sağlamayı hedefler. KUBER, içinde yaşadığı ve çalıştığı toplumun takdirlerini kazanarak yaptığı işleri en iyi şekilde gerçekleştirmenin kıvancını yaşar.

Demokrasiyle yönetilen medenî ülkelerde gücün bir kişi ya da grupta toplanmaması için, sistemin kontrol ve dengeleme mekanizmaları düzenli olarak işlemek zorundadır. Aynı işleyiş düzeni, firmalar için de geçerlidir. Firma, güce hükmetmeyi kişiler arasında dengeli bir şekilde bölüştüremezse başarıya, ayakta kalmaya ve kalıcılığa darbe vurulmuş olur ve firmanın kısa zamanda yıkılması kaçınılmaz olur. Bu doğrultuda KUBER, kurduğu sistemde tüm personeliyle uyumlu, adil ve dengeli bir yönetimi birlikte yürütmeyi esas alır.

Firmaların sahip oldukları nakdi doğru yönetmesi, bütçeli iş yapması, iş ve etik değerlerine uygun sabırlı, akıllı ve doğru politikalarla vizyon ve misyon sahibi olması para ve insan yönetimi için gereklidir. Sürekli varlık gösterip ilkelerinde sebatkâr olmak kârdan da cirodan da önce gelir. Çünkü varlığı olmayan bir şirketin kâra da ciroya da ihtiyacı yoktur. KUBER, ayakta kalıp sürekliliğini sağlamasının yolunun akılcı çözümlerden ve günceli takip edip gerekli değişimi sağlamaktan geçtiğinin farkındadır.

Değişim, büyümeyi hedefleyen firmaların değer verdiği ve daima gündeminde tuttuğu bir olgudur. Değişimin ne olduğundan ziyade yapıldığı zaman çok daha önemlidir. Firmanın en iyi, en rahat döneminde yapılan değişim hastaya zamanında yapılan serum takviyesi gibidir. Zamanından önce veya sonra yapılan bir müdahale fayda değil zarar getirir. Tüm bunların bilincinde olan KUBER, bünyesinde gerekli yer ve zamanda gerekli değişiklikleri yapmaya her zaman açık, vizyon sahibi profesyonel bir yapılanmadır.

Bir başka husus ise nakit yönetimidir. Bütçeye dayalı olmayan gelişigüzel projeler eninde sonunda o firmaya ayak bağı olur. Plansız, bilgisiz, rast gele, havadan esecek bir rüzgarı bekleyerek gemi yüzdürülmez. İstikrarlı ve başarılı bir politika, yıl başında bütçe tasarımı yapıp yola öyle devam etmeyi gerektirir. Bu bağlamda KUBER, yetkin personeli ile uygun zamanda gerçekçi projelere yönelik yaptığı bütçe tasarımlarıyla büyüme ve atılımını gerçekleştirmeye devam eder.

Ve herkeste olduğu gibi her şirkette de olması gereken en temel değer iş ahlakına bağlılıktır. KUBER, iş yasalarına, güvenlik tedbirlerine ve her şeyden önemlisi alın terine değer veren, insan merkezli, müşteri memnuniyeti odaklı, dürüst ve ilkeli bir oluşumdur.

Kuber “kazan kazan” politikası üzerine kurulmuş hizmet odaklı şirkettir. “Kazan kazan” politikasını uygularken eğitim, hizmet, geri bildirim ve yenileme üzerine kurulu sistemini, hizmet verdiği alanlarda AR-GE’sini yönlendirerek devam etmektedir.

KURULUŞ İLKELERİ

Kazan/Kazandır Paradigmasi

Kaybedeni olmayan ve her iki tarafın da memnuniyetini amaçlayan, yüksek beklentileri karşılayan sistemimiz öncelik olarak, yasalar ve iş etik kuralları çerçevesinde “kazandırarak kazanabilmek” ilkesiyle kurumsal kimliğini oluşturmuştur. İş ortaklarımızın ve ekip çalışanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek nihai hedeflerimizdendir. Kazandırabilmek için eğitim ve inovasyona açık olmamız, iş ortaklarımız ve ekip arkadaşlarımızla ileriye doğru büyük atılım sağlayacaktır.

Partner-Ortak

Amacımız “müşteri-satıcı” ilişkisini karşılıklı fayda esasıyla “partner-ortak” ilişkisi haline dönüştürerek, hizmet sunduğu hissedarlarının ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Paylaşım İlkelerimiz

Bilgi, eğitim, kalite, komünikasyon, teknoloji, güvenlik, bilgi güvenliği, inovasyon, dinamizm, güven, saygı, rekabet gücü ve kalite olarak bütünleştirdiğimiz paylaşım ilkelerimiz, KUBER çalışanlarının sorumluluk ve bilinciyle en üst düzeyde verim sağlar. Paylaşım ilkelerimizi saygı ve hizmet prensibiyle birleştiren KUBER, sektörel yatırım alanında partnerlerini en doğru yere taşımayı hedefler.

Hizmet

KUBER, size ve müşterilerinize dünya standartlarında hizmet vermeyi görev edinmiştir. GAYRİMENKUL alanlarının belirlenmesinde, verim ve kâr odaklarının saptanmasında AR-GE çalışmalarını sürdürmektedir. FRANCHISING alanında yenilikçi yapısıyla düşük kâr marjı güderek, yükselen kazancınızı desteklemektedir. PAZARLAMA, Tasarım, Üretim Yönlendirme, Fiyatlandırma, Reklam ve Satış hizmetleri alanlarında rekabet alanlarını sizin için en uygun seviyeye getirmektedir. Hukuk departmanı bünyesinde avukat danışman desteği sunmaktadır. Proje departmanı bünyesinde bulunan mimar ve mühendislerimizle destek vermektedir. Yeminli malî müşavir, bilgilendirme ve danışma hizmeti vermektedir. Psikolog (kişisel ve kurumsal girişim, NLP meslek seçim kriterleri vs.) danışma hizmetleri sunmaktadır.
Yenileme

AR-GE çalışmalarımızı, vizyon ve geri bildirimler doğrultusunda oluşan yenileme çalışmalarımızla, yaratıcı fikirlerin ticarileştirilmesine değer katan ürünler haline dönüştürüyoruz.

Geri Bildirim

Geribildirimdeki amacımız “müşteri-satıcı” ilişkisini karşılıklı fayda esasıyla “partner-ortak” ilişkisi haline dönüştürmek ve hizmet sunduğu hissedarlarının ihtiyaçlarını doğru tespit edip en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaktır.

Eğitim

Pazarlama, hizmet elemanları, yönetici ve üst düzey çalışanlara gerekli tüm eğitim ve ileri düzey gelişim seminerleri verilirken, firma ve kurumunuzun ihtiyaçları doğrultusunda, ilerlemenizi destekleyecek altyapıların oluşturulmasını sağlıyoruz.