"KUBER GAYRİMENKUL AİLESİNE SİZ DE KATILIN;
Sistemimize kayıt yaptırarak sizler de Kuber Point, Kuber Academy, Kuber Club fırsatlarından yararlanabilirsiniz."

Franchising Nedir?

Franchising: Lugat anlamı “imtiyaz” olan “franchise” İngilizce bir kelimedir. Fransızca “affanchir” olan franchise sözcüğünden “Franchising: İmtiyaz verme” kelimesi türetilmiştir. Tam olarak franchising; imtiyaz hakkını elinde bulunduran tarafın bir hizmeti ya da ürünü belli bir sürede, belli şartlarda ve sınırlamalarda işin yönetim ve organizasyonu ile ilgili bilgi ve destek sağlayarak imtiyaz hakkını diğer tarafa ticari işler için verdiği uzun dönemli ve sürekli ilişkiler bütünüdür.

Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen bir akittir.

İlk olarak A.B.D’de oluşturulan bu sistemin yaklaşık 60 iş kolu bulunmaktadır. Bunlar arasında; Gayrimenkul, otomobil kiralama, otomobil servis ürünleri, iş araçları, iş yardım servisleri, giyim ve ayakkabı, yapı dekorasyon, bilgisayar, kozmetik, perakende satış mağazaları, eğitim, yiyecek, sağlık ürünleri, ev aletleri, kuru temizleme, fast-food, otelcilik, lokanta vs. sektörler bulunur. Günümüzde hizmet sektöründeki yelpaze giderek artmaktadır.

Franchising terimleri

Bölge franchise alan (area franchisee) Veren pazarın her noktasını aynı etkinlikte ulaşamadığı takdirde, belli yükümlüklerini ve haklarını bölgesel olarak bölge franchise alana devreder. Bölge franchise alan, kendisi işlemler açabilir veya alt franchise alanlara açtırabilir. Bir anlamda master franchise, belli bir bölge için verilen franchise alanıdır.

Alt franchise alan (sub-franchisee) Bölge franchise alan tarafından tek bir işletme için sistemi ve markayı kullanma hakkı verilen kişi veya kuruluştur. Franchise veren anlaşmada taraf veya lehtar olabilir.

Franchise giriş bedeli (franchise fee) Franchise alanı sisteme girmek için franchise verene ödediği başlangıç bedelidir.

Franchise kullanım bedeli (royalty) Alanın işletme süresince sistemi ve markayı kullanması karşılığında periyodik olarak franchise verene ödediği sabit veya hasılata göre belirlenen bedeldir.

Master franchise alan (master franchisee) Yurt dışında geliştirilmiş bir sistemin bir ülkedeki haklarını alan kişi veya şirket master franchise alan olarak adlandırılır.

Franchise veren (franchisor, franchiser) Sistemin ve markanın haklarına sahip olan ve franchise antlaşması ile bu hakları üçüncü yatırımcılara kullandıran kişi veya kuruluştur. Franchise verenin aynı sistemle çalışan kendi işletmesi veya işletmeleri de olabillir. Franchise veren sistemin gereği olan tanıtım, araştıma, eğitim, denetim ve bu gibi destekleri de üstlenir.

Franchise alan (franchisee) Sistemin ve markanın belli bir satış-hizmet noktası ve/veya bölgesi için haklarını anlaşma ile alarak uygulayan bağımsız yatırımcıdır.

Pazarlama

Pazarlama

Tasarım

Üretim Yönlendirme

Fiyatlandırma

Reklam

Satış Hizmetleri

Kuber Gayrimenkul Danışmanlık Sisteminin Faydaları:

Gayrimenkul danışmanlığında tecrübeli ve eğitimli bir kadro ile çalışmanın avantajları şunlardır:

  • Satış, kiralama ve edinim sürecinde harcanılan zaman ile oluşan maliyetler ortadan kaldırılır. Konunun uzmanı danışmanlarla yola çıkıldığında beklentilere cevap verecek nitelikte çözümler üretilir.
  • Gayrimenkul danışmanları piyasaya en üst düzeyde hakim oldukları için kimin, neyi, nerede, kaça sattığını bilir ve bu doğrultuda en doğru hizmeti sunar. Böylece alıcı piyasa fiyatının altında en doğru fiyattan gayrimenkulünü satın alır veya satar.
  • Gayrimenkul alım satımında, alıcı ve satıcılara ilgili mevzuat ve işlemler hakkında hukukî destek danışmanlarımızca sağlanır. Gerekli donanıma sahip gayrimenkul danışmanı, alıcıyı hukukî süreçte doğruya yönlendirerek olası handikapların önüne geçer. İhtimal dahilindeki sorunlarla karşılaşıldığında hukuk departmanımız gerekli desteği ücretsiz sağlar.
  • Gayrimenkul alım ve satımında tarafların istedikleri özelliklerdeki (fiyat, konum, büyüklük kullanım özellikleri, lokasyon vb.) mülklerin araştırılması, fizibilite çalışması ve en uygun fiyatın bulunması zaman alır ve uğraş ister. Bu işlemler sırasında danışmanlık hizmeti alınmasıyla çıkabilecek sorunların önüne geçilmiş ve sonuca bir an önce ulaşılmış olunur.
  • Satın alma sürecinde çeşitli faktörlerde (ülke ekonomisi, siyasi konjonktür, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar, rekabet gücü, kişisel ve sosyal özellikler vs.) beklentiler değiştirebilir. Bu da öngörülmeyen itirazlar (alış satış akdinin bozulması, anlaşmayı feshetme vs..) doğmasına neden olur. Böyle bir durumda oluşabilecek her riske karşı; gayrimenkul danışmanımız, psikoloji ve hukuk departmanımız ve diğer destek birimlerimiz gerekli paylaşımları sağlar. Süreç içinde analiz ve değerlendirme doğrultusunda hedefe en iyi sonuçla ulaşılır.
  • Satın alma işleminin kredili yapılması durumunda kredi veren kurumlar, gayrimenkul firmalarına özel kredi alternatifleri oluşturup cazip ödeme seçenekleri sunarlar. Böyle bir durumda KUBER gayrimenkul danışmanları, kredi danışmanı statüsünde piyasadaki oranların altında kredi seçenekleri sunar. Ayrıca krediye ait komisyon dosya masrafı ve diğer giderler de en aza indirilir.