"KUBER GAYRİMENKUL AİLESİNE SİZ DE KATILIN;
Sistemimize kayıt yaptırarak sizler de Kuber Point, Kuber Academy, Kuber Club fırsatlarından yararlanabilirsiniz."

KUBER FRANCHISE KURUMSAL TEKLİF SUNUM

KUBER Franchising hem yeni pazara ulaşmak isteyen firmaların hem de pazara giriş sürecini kısaltmak ve mevcut tecrübelere dayanarak kısa sürede mükemmelleşmek isteyen adayların kazanacağı bir yapı sunmaktır.

Bütünüyle taraflar arasındaki iş birliğine ve ortak katkıya dayanan KUBER Franchising bu yönüyle kazan-kazan felsefesini benimseyip sizlere yenilikçi ve sonuç odaklı bakış açısını sunuyor.

KUBER: Kazanç Rotanız

Gayrimenkul sektöründe gelişmeleri günbegün takip edip uzman kadrosu ile ulusal ve uluslararası franchising danışmanlığı veren “hizmet ve müşteri odaklı” pazarlama firmamız KUBER’in sunduğu

 • Kurum kimliği ve kültürü kazanma
 • IK Yönetimi,
 • Portföy yönetim stratejileri,
 • Saha yönetim stratejileri,
 • Müşteri yönetim stratejileri,
 • Teknoloji ve bilişim çözümleri,
 • Pazarlama, eğitim ve sertifika programları,
 • Yabancı dil eğitim ve sertifika programları,
 • Sektörel eğitim ve sertifika programları,
 • Hukuk departman danışmanlığı (avukat)
 • Proje departman (mimar) danışmanlığı,
 • Yeminli malî müşavir danışmanlığı (Muhasebe ve finans yönetimi)
 • Psikolog kurumsal ve bireysel gelişim planlama (NLP vb. )

imkânlarından siz de faydalanın…

Bize ulaşın; görüşelim, anlaşalım ve birlikte kazanalım!

Bireysel Franchising

Hedeflerinizi KUBER’de beraber belirleyelim:
 • Pazarlama yapabileceğine inanan,
 • Eğitime ve yeniliklere açık,
 • Kararlı, hırslı, sabırlı, ve ikna kabiliyeti yüksek,
 • “İnsanı anlama ve iletişim kurma” paydası gelişmiş,
 • Kendine ve çevresine değer veren ve özen gösteren; prezentabl
 • Girişimci, etkin ve sosyal adaylar:
KUBER Gayrimenkul ile Kendi İşinizin Patronu Olun….!

KUBER GAYRİMENKUL; Müşteri odaklı ürün ve hizmet geliştirme noktasında “yenilikçi ve sonuç odaklı” bakış açısıyla , siz değerli yatırımcılarıyla paylaşıyor. “Kazan kazan” paradigmasını benimseyen ve “paylaşım ilkeleri” doğrultusunda, paylaştıkça çoğalıp değer kazanan bu sistemin seçkin bir üyesi olun. Gayrimenkul sektöründe gelişmeleri günbegün takip edip uzman kadrosu ile ulusal ve uluslararası franchising danışmanlığı veren “hizmet ve müşteri odaklı” pazarlama firmamız KUBER’in sunduğu kariyer imkânından siz de faydalanın.

KUBER Franchising İmkânları
 • Kurum kimliği ve kurum kültürü,
 • IK Yönetimi,
 • Franchising yönetimi,
 • Portföy yönetim stratejileri,
 • Saha yönetim stratejileri,
 • Müşteri yönetim stratejileri,
 • Pazarlama eğitim ve sertifika programları,
 • Yabancı dil eğitim ve sertifika programları,
 • Sektörel eğitim ve sertifika programları,
 • Hukuk departman danışmanlığı (avukat)
 • Proje departman (mimar) danışmanlığı,
 • Yeminli malî müşavir danışmanlığı (Muhasebe ve finans yönetimi)
 • Psikolog kurumsal ve bireysel gelişim planlama (NLP)

KUBER FRANCHISING SİSTEMİ

Franchising Nedir?

Franchising: Lugat anlamı “imtiyaz” olan “franchise” İngilizce bir kelimedir. Fransızca “affanchir” olan franchise sözcüğünden “Franchising: İmtiyaz verme” kelimesi türetilmiştir. Tam olarak franchising; imtiyaz hakkını elinde bulunduran tarafın bir hizmeti ya da ürünü belli bir sürede, belli şartlarda ve sınırlamalarda işin yönetim ve organizasyonu ile ilgili bilgi ve destek sağlayarak imtiyaz hakkını diğer tarafa ticari işler için verdiği uzun dönemli ve sürekli ilişkiler bütünüdür.

Franchising, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana getirilen bir akittir.

Kuber Franchising güçlü bir pazarlama ekibi kurmanın stratejisi olarak benimsenmiştir. Benimsemek en büyük ilkesidir.

Franchisor; Hizmet, ürün ya da bilgi birikimi ile bunlara ait denenmiş, kalitesi kanıtlanmış başarılı bir markaya, isme sahip ve bunların satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı karşı tarafa veren müteşebbistir. Franchisor, kendisi ve bireysel Franchissee’lirden oluşan franchising sisteminin kurucusu, tasarlayıcısı ve uzun vadede de koruyucusudur.

Franchisee: Doğrudan veya dolaylı bir malı belli bir ücret karşılığında franchisor'un ticari adını/markasını, know-how'ını, iş görme ve teknik yöntemlerini, sistemini ve diğer sınai/fikrî mülkiye haklarının kullanımını üstlenen taraf.

Franchisee Fee: “Giriş bedeli” olarak Türkçe'ye çevirdiğimiz bu sözcük, franchisee'nin isim, marka veya sistemi kullanma hakkı karşılığında franchisora ödediği başlangıç bedeli anlamında kullanılır.

Royalty: “Lisans bedeli” anlamına gelen bu sözcük, bir lisans veya ticarî marka sahibinin, haklarını bir başkasına devretme karşılığında aldığı bedel.

Franchising Türleri Nelerdir?

 • 1 - Ulusal Franchising
 • 2 - Uluslararası Franchising
Ulusal ve Uluslararası Franchising Nedir?

Franchising Sözleşmesinin bir ülke sınırları içerisinde; bölgeler, şehirler ve ilçeler arasında yapılması ulusal; aynı işlemin iki ülke arasında yapılması “uluslararası” franchisingdir.

Ürün ve Marka Franchising’i Nedir?

ABD’de üretici ile satıcı arasında bağımsız bir satış ilişkisi şeklinde başlayan bu uygulama satıcı firma ile üretici firmayı her türlü nitelik açısından özdeşleştirir. Bağımsız işletmeler ile üretici arasındaki bu imaj nakdi ile belirli ürünler benzer ve bağımsız işletmelerde pazarlanır. Bu işletmelerin ortak ve esas yönü belirli bir marka ya da ticari ünvanı kullanmalarıdır. İmtiyaz sahibi firma karşı taraf üzerinde sevk, idare ve dizayn dahil geniş ve sürekli bir denetim hakkına sahiptir. Asıl firmanın izni dahilinde franchise alan kuruluş üretim safhasına da girebilir. Benzin istasyonları, otomobil ve kamyon satıcıları, alkolsüz içki üreticileri bu türe dâhildir.

İşletme Sistemi Franchising’i Nedir?

Franchise ve Franchisor arasında ürün, servis ve marka alanı dışında bir bütün olarak işletme sistemi içerisinde pazarlama ve üretimle ilgili tüm faaliyetleri içerir. Bir bakıma “fikir vermek”, “bilgi pazarlamak” da diyebilecğimiz bu sistemi oteller, restoranlar, perakende satış mağazaları, kiralama ve danışmanlık hizmetleri kullanır. Bu işletmede şu 4 unsur bulunur:

 • Franchisor sahip olduğu belirli bir ismin veya markanın kullanılması için Franchisee'ye izin verir.
 • Franchisee üzerinde, sözleşme süresince davam eden bir denetimi mevcuttur.
 • Yine sözleşme boyunca Franchisor, Franchisee'ye belirli yardım ve hizmetlerde bulunur.
 • Bu imtiyaza karşılık bedelin ödeme şekli olan "Royalty"nin miktarı periyodik ödemeler şeklinde tespit edilir.
Franchising Sisteminin Franchisee Açısından Yararları Nelerdir?
 • Başarısını kanıtlayan, denenmiş, tanınmış ve güven sağlamış bir markayla işletme sistemine ait teknikleri ve prosedürleri kullanmak mümkün olmaktadır.
 • Markayla beraber Ulusal ya da Uluslararası standart ve kaliteye sahip olunmaktadır.
 • Bilinen ve belli bir potansiyeli olan markaların sağladığı güvenle sürekli müşteri ve iş yapma olanağı doğmaktadır.
 • Franchise veren imtiyaz sahibi kurum, gerekli eğitim hizmetlerini uzman personeli desteği ile sağlamaktadır.
 • Çeşitli konularda (yetkin personel bulma, personeli işe alma ve yetiştirme) franchise veren işletmenin yöntem ve tekniklerinden yararlanılmaktadır.
 • Mâlî, ticarî ve personel alanındaki teknik destekle başarı yüzdesi arttırılmaktadır.
 • Küçük yatırımcıların karşılaşabilecekleri risk ve işletmecilikten doğabilecek sorunları minimize etmek için Franchisor ile ortak hareket edilmektedir.
 • Yatırımcı, franchise veren işletmenin mâlî ve hukukî danışmanlarından faydalanmaktadır.
 • Franchisor’ın güncel olarak tekrarladığı araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarından faydalanılmaktadır.
 • İşletme kurulurken kuruluş yerinin seçiminde ve sonrası işlemlerde bilimsel tekniklerin kullanılması mümkün olmaktadır.
 • Leasing vb. kaynaklardan sağlanan destek ile kuruluş aşamasında yatırımcılar yönlendirilir.
 • Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.
 • Yatırımcının ticari yalnızlığını gideren Franchising sistemi girişimciye güven duygusu verirken kendi işini kurmanın olası risklerini de minimize etmektedir.
 • Franchisor’a yapılan ödemeler, ilk etapta yeni bir işin ön yatırımından fazla olmasına karşın hiç denenmemiş bir işin hata bedellerinin ve risk durumunun toplamından daha azdır.
 • Girişimciler için standart yönetim, muhasebe, stoklama ve satış temaları mümkün olmaktadır.
Franchising Sisteminin Franchisee Açısından Sakıncaları Nelerdir?
 • Özgünlük ve yaratıcılık yok olmakta, tekdüzelik yaygınlaşmaktadır.
 • “Franchisor’ın dediği olur” diye ifade edebileceğimiz haliyle koyduğu kurallara uyma zorunluluğu vardır.
 • Sözleşme esnasında yeterli tanıtım ve araştırma yapılmadığı takdirde kârın önemli kısmı franchisora gitmektedir.
 • Sözleşmeye konu edilen ürünün yaygın kullanımı, giriş aidatlarını yükseltmektedir.
 • Anlaşma gereğince franchisordan alınması zorunlu kimi ürünlerin piyasadan daha makul fiyata temini mümkün olabilmektedir.
 • Sözleşmelerde boşlukların olması sistemi franchisor’un lehine çalıştırabilmektedir.
 • Franchisor’un Franchisee’ye güven eksikliği durumunda, sözleşme ile sağlanan hak ve imkanlar sınırlanabilmektedir. Bu durum taraflar arasında sürtüşmeler doğmasına neden olabilmektedir.
Franchise Alanın Riskleri:

Yüksek Yatırım: Franchise alan, sisteme girebilme adına bir franchise giriş bedeli ödemek zorunda kalabilmektedir. Merkezi, işlek bir iş yerini devralırken verilen hava parası gibi, avantajları, artıları olan ve bağımsız bir şirketten daha fazla para kazandıracak bir sistemi alırken de bir bedeli olabilmektedir. İşletmenin niteliklerine göre yüksek meblağları bulan rakamlar talep edilebilmektedir. Bununla beraber franchise işletmeler belli teknolojileri kullanan, belli kalite ve standartta kuruluşlar oldukları için bağımsız ve küçük bir işletmecinin belki de tercih edemeyeceği derecede pahalı malzeme ve ekipman kullanmaktadırlar. Bundan dolayı niteliği aynı işi yapmak için tasarlanandan ve gerekenden fazla yatırım yapılabilmesi söz konusu olmaktadır.

Yüksek İşletme Gideri: Franchise alan yatırımcı genellikle kendi masrafları dışında franchise verene de bir miktar kullanım bedeli ödemek zorundadır. Bu miktar genelde ciro üzerinden alınır ve hizmet satanlarda % 4-8, ürün-marka satanlarda % 0-3 arasında değişir. Bunlara ek olarak % 2-5 arasında reklam fonu ödemeleri de gelir. Franchise işletmeler, belli kurallara uyup vergilerini düzenli verirler. Bu nedenle paralel doğrultuda iş yapan bağımsız rakiplerine göre giderleri de daha yüksektir. Bunun nedeni ise franchise işletmelerin pahalı çalışması değil rakiplerinin haksız rekabeti ve kanunsuz çalışmasıdır.

Güdümlü Çalışma: Bazı yatırımcılar, işlerini başına buyruk yapma alışkanlığındadır. Kuralları kendileri koyar ve kendilerini sınırlayabilecek her şeyden kaçınırlar. Sorgulanmasına izin vermedikleri kuralların doğru ya da yanlışlığı önemli değildir önemli olan o kararı onların bizzat vermiş olmasıdır. Onlar kanun koyucudur ve olması gerekeni de onlar belirler. Bu tür yatırımcılar içine girdikleri sistemi sürekli sorgulayıp açığını yakalama ve bunu bir başarı görme peşine düşecekleri için bu tür kişilere franchise verilmemesi, kaçınılması en doğru karardır.

Katı Kurallar: Küçük işletmeci “kendi işinin patronu” sıfatıyla anılır ve çok rahat olduğu düşünülür. Aslında durum öyle değildir çünkü küçük işletmeci aynı zamanda kendi işinin işçisidir de. Kendi kendinin hem patronu hem işçisi; hem emir vereni hem emir alanıdır. Fakat bir yandan da bir patron kadar disiplinli iken, çalışanın ekstra kazanımlarına sahip değildir. Önemli bir iş ve izin zamanı gibi bir tercih durumunda işçinin “izin zamanı”nı kullanma rahatlığı küçük işletmecide yoktur ve o daima işini ön planda tutar. Sıkıldığı zaman işi bırakıp başka iş bakma gibi bir lüksü yoktur ve müşterisinin her türlü kaprisini, lüzumsuzluğunu sineye çekmek durumundadır. Bunların aksine davranacak olan kişilere franchise verilmesi büyük problemdir.

Devir ve Terk Kısıtlaması: Şahsi işini yapan kişi, kişisel ya da başka nedenlerle istediği ya da mecbur kaldığı zaman yatırımını heba etme pahasına da olsa işini bırakabilir ya da devredebilir. Franchise sisteminde ise bu tür durumlarda kısıtlamalar getirilir ve işi terk halinde tazminat öngörülür.

Yaratıcılığın Yok Olması: Franchise alan özgün bir fikirle geldiğinde franchise veren bu fikri değerlendirir ve uygulatır. Başarılı olunduğu taktirde bu fikir tüm sisteme yayılır. Sistemini iyi çalıştırmayan franchise verenler ve yaratıcılığı olmayan franchise alanlarda yaratıcılığın yok olduğunun saptanması sık görülen bir durumdur.

Satın Alma Özgürlüğünü Kaybetme: Franchise alan, her ne kadar rekabet kanunu ile önlenmiş olsa da satın almalarını belirle yerlerden yapmak zorunda kaldığı için pazarlık hakkını da yitirmektedir. İstediği yerden istediği markayı alamayan franchise ülkemiz şartlarında kalite farkı, garanti vermemesi, raf ömrünün azalmış olması spot piyasa vb. gibi nedenlerle her ürünün daha ucuzu şirketlere teklif edilmektedir.

Anlaşmanın Kötüye Kullanılabilmesi: Franchise anlaşmaları franchise vereni koruyan, uzun çalışmalar sonucunda oluşturulmuş anlaşmalardır. Franchise alanların marka imajını sağlama alması, kötü niyetli oluşumları engellemesi için bu zorunludur. Bu durumun aksi de yaşanabilir. Franchise veren tüm birikimini kötü niyetli kullandığı takdirde franchise alan da ciddi zararlara uğrayabilir. Anlaşmaya uydurularak yüksek fiyatla mal satışı, stokların ve satılamayan ürünlerin franchise alana devredilmesi, önemsiz bahanelerle anlaşmanın sona erdirilmesi, çok yakınına aynı marka ile yeni ve büyük bir franchise daha verilmesi yaşanabilir.

Franchising Sisteminin Franchisor Açısından Yararları Nelerdir?
 • Yeni yatırım yapmaksızın franchisorun kârını arttıran, franchise alan işletmelerin yapacağı giriş ödentisi vb. ödemeler, kazanılan artılardır.
 • Düşük maliyetle büyüme ve gelişme imkânı tanır.
 • Büyüme ve iş hacminin maksimum düzeye ulaşmasıyla verimlilik ve iktisadi kalkınma oranı da artar.
 • Mal ve hizmetlerin daha fazla satılmasıyla birlikte Franchisor, finansal kuruluşlardan kredi bulma imkânını yükseltmiş olur.
 • Daha seri ve selektif (seçmeli) bir dağıtım söz konusudur.
 • Dağıtım sistemi rahat olduğu gibi denetimi de mümkün olmaktadır. (Ulusal ve Uluslararası penetrasyon)
 • Franchisor’un Franchisee’ye güven eksikliği durumunda, sözleşme ile sağlanan hak ve imkanlar sınırlanabilmektedir. Bu durum taraflar arasında sürtüşmeler doğmasına neden olabilmektedir.
Franchising Sisteminin Franchisor Açısından Sakıncaları Nelerdir?
 • Bazen, sisteme giriş aidatlarının tahsil edilememesi durumlarıyla karşılaşılabilinir.
 • Franchisee işletmelere sağlanan mal, hizmet vs. bedellerinin tahsili noktasında güçlükler söz konusu olabilmektedir.
 • Franchisee işletmelerin, tek taraflı olarak sistemin sağlayacağı faydaları sadece franchise veren işletmelere yıkmaları işbirliği anlayışını zedeler.
 • Franchisee'nin hatalı faaliyetleri sonucunda, başarılı ve kalitesi kanıtlanmış bir marka veya isim zarar görme riskine sahiptir. Bunun önlenebilmesi için de sıkı bir denetim şarttır.
Franchise Almayı Düşünenlerin Franchisor Seçerken Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

ABD'de ortaya çıkan Franchise sisteminde Franchisor firmasının verdiği bilgilerin neler olması gerektiği kesin olarak tanımlanmış olmasına karşın maalesef ülkeminde bu konuda kesin ve net bir tanım yoktur. Franchiseelerin ve bayilerin ortak bir derneği vardır (American Associated of Franchisees & Dealers” ve bu dernekte franchise almak isteyenlere her türlü bilgi akışı sağlanır.

Franchise almayı düşünenlerin franchisor seçerken dikkat etmesi gereken durumlar şu başlıklar altında incelenmiştir:

Franchisor firmanın önceliği mal ve hizmetini satmaktır: Ülkemize önce dünyanın en tanınmış, prestijli ve güvenilir zincirleri geldi. Bunların estirdiği meltem rüzgarları ilk etapta yatırımcıyı “Alis Harikalar Ülkesi'nde” pozisyonuna düşürdü. Bazı firmalar öncelikle franchiseeler oluşturup ortadan kaybolan zincirlere dönüştü ve bu risk her zaman var. Kısa vadede çabucak paraya dönen dükkân satışları, uzun vadeli dükkânlardan gelecek yüzdelerden daha cazip görünse de franchisee ortalık durulduktan ve netleştikten sonra kendini bir çıkmazda bulabilir. Franchisee adayının bu handikapları çok iyi değerlendirip yatırımını ona göre şekillendirmesi faydasına olacaktır.

Franchisor firma, pazarlama kanalı olarak öncelikle Franchiseelerini kullanmalıdır: Satışının büyük kısmını dükkânlarında yapan ve malını, kitler, katalog, dergi, radyo, tv gibi değişik kanallardan pazarlayan franchisorlara öncelik sırası verilmelidir. Franchisor, pazarlamada Franchiseeye muhtaç durumda ise daha iyi ilişkilerin kurulması doğaldır.

Üretilen mal veya hizmetin hazır bir pazarı olmazsa olmazdır: Pazarı doymuş bir üründe ya da özerk şirketlerden alınmaya alışılmış bir hizmet durumu olduğunda zincirin halkası olmak istenen verimi sağlamayabilir. Zincirler sıcaklıktan ve samimiyet havasından uzak ve yapısı gereği tek tipleştirilmiş, kimliksizleştirilmiş soğuk bir ortamdır. Özgünlük ve renk yoktur. Genel hava bir şablon kısırlığı niteliğindedir.

Marka iyi bilinmeli ve tanınmalıdır: Marka, franchise alma noktasında yatırımcıyı yönlendiren en önemli etkendir. Değişik tüketici profillerinin görüşlerinin alınmasıyla franchise almaya karar verme en sağlıklı yollardan biridir.

Franchisor firma, yeterli eğitim, sürekli destek ve etkili bir pazarlama sunabilmelidir.

Franchisor firmanın Franchisee'leri ile ilişkileri iyi olmalıdır.

Sistemin daha iyi işlemesi açısından Franchisor'ın sektörel bilgisi ve eğitim yetkinliği sorgulanmalıdır.

Franchisee ve Franchisor yetkisinde işletilen dükkânların maliyet detayları ve satış bilgileri açıkça verilmelidir.

Franchisee ve Franchisor'ın Yükümlülükleri Nelerdir?
Franchisor şu yükümlülükleri yerine getirmelidir:
 • Bir iş sistemini franchise zinciri haline getirmeden önce, mutlaka bir süreliğine en azından bir "örnek işletme"de başarıyla yürütebilmelidir.
 • Zincirin marka, isim ve diğer belirleyici özelliklerin sahibi olmalı ve yasal kullanım hakkı alınmalıdır.
 • Mutabık kalınan süre içerisinde bireysel Franchisee'ye başlangıçtaki eğitimi, ticari veya teknik desteği vermelidir.
Bireysel Franchisee'nin yükümlülükleri şunlardır:
 • Franchise işletmesinin gelişmesi için maksimum gayret önemlidir.
 • Franchise sisteminin ortak kimliği benimsenip saygınlığının korunması ve hatta arttırılması vazgeçilmezdir.
 • Franchisor'ın verimli bir yönetim sergileyebilmesi için, Franchisee performansı ve mali durumunun belirlenmesini kolaylaştıracak işletme bilgilerini vermelidir.
 • Franchisor'ın talebi üzerine kendisinin ve/veya temsilcisinin bireysel franchisese'nin işletme kayıtlarında uygun dönemlerde çalışmasına izin verilmelidir.
Her iki tarafın sürekli yükümlülükleri şunlardır:
 • Taraflar birbirlerine dürüst davranmalıdır.
 • Franchisor, anlaşmanın ihlal edildiği durumlarda franchisee'sini "yazılı" olarak uyarmalı ve sorunun düzeltilmesi için gerekli süreyi tanımalıdır.
 • Taraflar; şikayet, kaygı ve anlaşmazlıklarını iyi niyetle dürüst ve doğru bir iletişim sonucu istişare edip çözüme kavuşturmalıdır.
Franchise Bedeli "Franchisee Fee"nin ödeme şekilleri şunlardır:
 • Franchisee'nin kullanma hakkını aldığı marka ve sistem için Franchisor'a yapacağı ödemeler farklı şekillerde olabilir.
 • Sözleşme akdi ile yapılan toplu ödeme (ön ödeme / Lump Surn Fees) ile sürekli ve belli dönemler halinde yapılan ödemeler (Royalty) genelde brüt ciro üzerinden hesaplanıp cironun bir oranı şeklinde saptanır. Nadiren aylık maktu ücretler şeklinde de belirlenmesi mümkündür.
 • Franchisor verdiği destek hizmetleri için ek ödeme talep edebilir. Bu ödeme franchisor'un verdiği hizmetler sonucu yaptığı harcamaların karşılanmasına yöneliktir.
 • Ödemelerin yapılış şekli (nakit, akreditifli ödemeler vs.) de sözleşmede bu başlık altında düzenlenir.
Franchisor’a Sorulacak Sorular Ne Olmalı?

Franchisor firma öncelikle franchiseeye bir "tanıtım dosyası" hazırlamalıdır. Bu dosya ana firma ile ilgili "bilgi paketi" ve "form"dan oluşur. Bu bilgi paketi kişisel ve malî bilgilerir içerir. Ayrıca Franchisor'ın Franchisee'ye vermekle yükümlü olduğu "3 adet el kitabı" vardır. Bunlar:

 • 1 - Ana şirket içi operasyonu anlatan kitap
 • 2 - Franchisee'nin uymakla yükümlü olduğu şirket içi operasyon kitabı
 • 3 - Franchisee işletme bilgileri
 • Franchisee, franchisor'ı seçerken kişisel ve mali yönden iyice analiz etmelidir. Aynı şekilde Franchisor da Franchisee için aynı araştırmayı yapar.
 • Birbirini tanıma aşamasından sonra görüşmeler başlar ve "faaliyet bölgesi" belirlenir. Ardından o bölge ile ilgili fizibilite çalışması yapılır.
 • Bu çalışmayı sermaye, ödeme koşulları, yatırımın ne kadar süre sonunda amorti edileceği belirtilir ve bu fizibilite çalışması franchisee'ye sunulur. Franchisee buna göre kararını verir ve "sözleşme" imzalanır.
 • Sözleşme her detayı içermeli ve hiçbir noktayı atlamamalıdır. Sözleşmenin hiçbir soru işareti kalmayacak şekilde hazırlanması netlik ve anlaşılırlık açısından önemlidir.
 • Sözleşmenin imzalanmasıyla franchiseenin ödemeleri de başlamalıdır.
 • Ödeme planı sözleşme ekibine verilir.
 • Ödeme planı her firma bazında değişir.
 • Bazı franchisorlar, birim hazırlığının sorumluluğunu alır ve anahtar teslimi dahil her şeyi hazırlar.
 • Hazırlıkların bitmesiyle franchisee işe başlar. Bu aşamada franchisor firmadan bir destek elemanı franchiseenin yanında olup gerekli desteği sağlar.
Diğer Franchise’ler Aynı Sistemde Başarılı Olmuş mudur?

Potansiyel yatırımcılar franchisor’ın herhangi bir müdahalesi olmaksızın en az 2 satış noktasını ziyaret etmelidir.

Franchisor’ın Uzun Vadedeki Başarısı Franchisee’lerin Başarısına Bağımlı mıdır?

Franchisee’nin başarısıyla orantılı bir ücret almayı tercih eden franchisor doğru ve dürüst hareket etmiştir.

Franchisor, Franchisee’ler Üzerinde Karar Vermede Seçici Davranıyor mu?

Şayet franchisor kısa vadeli kazanç peşinde koşan bir simsarsa, amacı yatırımdan ziyade kısa yoldan köşeyi dönmekse işe para yatırmaya hevesli herkesi hiçbir ayrıma tabi tutmadan sisteme dâhil edecektir.

Anlaşmanızı Feshetme Kararı Aldığınızda Ne Alacaksınız?

Franchisor yatırım toplamı üzerinden daha işin en başından açık ve net bilgi vermelidir ki tercih edilmede öncelik sırasına yükselsin. Doğru bir franchise işinde iyi çalışan bir satış birimi devredilebilir koşullarla mirasçılarına kalabilir ki bu da franchiseeye ağır yük getirecek finansal borç ya da donanım kirası gerektirebilir.

Franchise’ın Gelecekteki Potansiyeli Nasıl Olabilir?

Bir ürünü sunarken onun talep potansiyeli göz önünde tutulmalıdır. Moda gereği sunulan bir ürün, sezon sonunda talep edilmediğinde franchiseeler ellerinde kalan ürünle handikaplar yaşayabiliyor.

Başarı Hedefleri Gerçekleşemeyecek Kadar Yüksek mi?

Ulaşılması zor ütopik vaatlerden uzak durun. “Düzmece Franchise Olayları”na karşı franchisee’a başvuranın dikkatli olması gerekmektedir.

Franchising’in Bayilik ve Acentelikten Farkı Nedir?

Bayi, toptancıdan kendi adına aldığı malı müşterisine satan, bağımsız, üretici ile tüketici arasında köprü olan tüccardır. Bayiler kapısına isim hakkı kendilerine ait tabelayı asarlar. Bunun için de ana şirkete para ödemez, bilakis kâr payı alırlar. Bir yatırımcı olan franchisee ise isim hakkını aldığı bir marka oluşturmuştur ve ürün ya da hizmetini belli standartlarda üretir ya da pazarlar. Bayilikten farklı olarak franchisee markayı kullanmak için bir ücret öder, ulusal reklam ve tanıtım kampanyalarına malî olarak katılır. Aynı franchise çatışı altındaki işletmelerin dekorasyonu, personel kıyafetleri, sunumları bire bir aynıdır. Bayiliklerin aksine franchising sözleşmelerinde markanın belli bir kullanım süresi ve yetki alanı vardır. Serbest hareket alanı açısından franchisee ve bayilikler karşılaştırıldığında elbetteki bayi daha bağımsızdır. Franchisee seçiminde bayide olmadığı haliyle özellikle kişisel hususiyetler ve iş deneyibi göz önünde tutulur.

Franchising’in Acentelikten Farkı Nedir?

Ticaret Kanunu’nun 116-134. Maddelerinde acentelik şöyle tanımlanmıştır: “Acente ana şirket hesabına kendi adına ticaret yapar. Ana şirketin Türkiye’de şubesi yoksa, onun adına da yapılabilir. Ana firma adına hak koruma amacı ile hareket eder, dava açar, kendisine dava açılır, para tahsil edemez (özel izin gerekir), mukavele yapamaz (özel izne tabi), piyasa hakkında ana şirkete bilgi verir, alım satım dışında yaptığı hizmetler karşılığını ana şirketten isteyebilir.”

Acentelikte marka ve isim birliği yoktur. Sadece mal ve bölge ile sınırlı bir yapılanma vardır.

Satış ve cirodan da herhangi bir ücret ödenmesi söz konusu olmaz. Acentelik büyük ölçüde ticarî aracılık ve ilgili muamelelerin takibinden oluşur.

Franchising Sisteminin Yararları Nelerdir ?
 • Marka ile birlikte kazanılan “ulusal ve uluslararası” standart, kalite avantaj sağlamaktadır.
 • Markanın reklama ihtiyacı yoktur. Tüketici tarafından kabul görmüş ve onaylanmış olduğu için girişimci ürününü satma noktasında problem yaşamaz.
 • Franchisee veren işletme eğitim hizmetleri ve uzman personel desteğini karşılamalıdır.
 • Yetkin personel bulup işe alma ve yetiştirme konularında franchise veren firmanın tekniklerinden yararlanılır.
 • Malî, ticarî ve personel konularında destek sağlanıp teknik göstergelerle başarı şansı arttırılır.
 • Birlikte hareket ederek karşılaşılabilecek risk ve işletmecilik sorunları en aza indirilmelidir.
 • Franchisee veren işletmenin malî ve hukukî danışmanlarından faydalanılır.
 • Franchisor sürekli AR-GE (araştırma-geliştirme) yapmalı ve bundan işletmeleri maksimum derecede yararlandırmalıdır.
 • İşletmenin kurulum aşamasında (yer tesbiti, seçimi, vs.) bilimsel yöntemlerin kullanılması sağlanır.
 • Oluşum aşamasında leasing vb. kaynaklardan finansal destek sağlanabilmektedir.
 • Reklam ve tanıtım giderlerinden tasarruf edilir.
 • Yatırımcının ticari yalnızlığını gideren Franchising sistemi girişimciye güven duygusu verirken kendi işini kurmanın olası risklerini de minimize etmektedir.
 • Franchisor’a yapılan ödemeler, ilk etapta yeni bir işin ön yatırımından fazla olmasına karşın hiç denenmemiş bir işin hata bedellerinin ve risk durumunun toplamından daha azdır.
 • Firmalar için standart yönetim, muhasebe, satış ve stoklama durumları mümkün olabilmektedir.
Franchising Stratejilerimiz

Stratejiler, kişi ya da kurumların uzun vadede amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını gösteren metotlar, hamleler ve alınacak kararlar bütünüdür. Ulaşılması hedeflenen bu kararlara ancak etkili bir strateji ile ulaşılır. KUBER amacına yönelik strateji geliştirirken imkan, kaynak ve potansiyelini azami ölçüde kullanıp en iyiyi gerçekleştirmeye gayret eder ve bunun için önce stratejisini belirler.

Kurumsal stratejilerin geliştirilmesi planlarını göz önünde bulunduran KUBER, amaç ve hedeflerine ulaşmada sorunlarını belirleyip en az düzeye indirmek için şu stratejileri gerektiğinde verimli şekilde kullanır:

ZT Stratejileri

KUBER bünyesindeki dayanıksız tarafları ve tehditlerin olumsuz etkilerini en aza indirgemek için gerekli tesbiti yapar ve ona göre önlem alır.

ZF Stratejileri

KUBER, sektörel bazda var olan zayıflıkların negatif etkilerini en aza indirgerken ortaya çıkabilecek fırsatların pozitif etkilerinden yüksek düzeyde yararlanmayı hedefler. KUBER; dış fırsatları, "zayıf yönleri telafi etmede" stratejik olarak kendi yararına kullanır.

GT Stratejileri

KUBER, dış çevredeki tehditlerin negatif etkilerini, güçlü yönlerini maksimum düzeyde faaliyete geçirerek en aza indirger.

GF Stratejileri

KUBER, etkin, donanımlı ve güçlü yönlerini ve dış çevrenin ortaya çıkardığı fırsatları, olumlu yönde ve yüksek düzeyde faydaya çevirmeye yönelik kullanır.